Nain

U uređenju enterijera trendovi se menjaju kroz sezone. Tradicija je ta koja ostaje i sa lakoćom komunicira sa svime što dolazi, kao jedna utvrđena vrednost. Vreme nema prekide, sve je međusobno povezano i naslanja se jedno na drugo. Uklapanje modernog i aktuelnog sa utvrđenim i vanvremenskim stvara snažan efekat.

Tradicionalni tepisi sa uzbudljivim i živim motivima Orijenta mogu biti u potpunosti reinterpretirani u novim i modernim okruženjima. Kada ih otrgnete od ustaljenog konteksta i spojite sa svedenim, minimalističkim prostorom dobiće novu dimenziju. Prostor će odisati posebnošću.

Ako u vašem prostoru značajnu ulogu igra rustično drvo ovakav izbor će biti pun pogodak. Eklektika koja dolazi spajanjem tradicionalnog tepiha, rustičnih drvenih obloga i modernog nameštaja je nepogrešiva.

minimalizam
živost
Nain
povezanost
moderno
tradicija
posebnost
vanvremensko
Orijent
Lano
motivi
eklektika
svedeni prostori
rustičnost