Peru

Prirodna vlakna i guma se prepliću na različite načine. Nekada imaju svoju nit i logiku, nekada je izgube i pletu se slobodno. Prate liniju ili se zatalasaju. Bez utvrđenih pravila, slobodno i jednostavno. Kao tok života.

Boje se stapaju, prelivaju, stvarajući efekat u kome nema dominantne. Rade zajedno na stvaranju površine toliko tople da Vas navodi da se sa svojima okupite ispred kamina u kome pucketa vatra. Život I prijateljstvo su jednostavni, ako tako odaberete. A jednostavnost je prednost. Čini vas spontanim, neopterećenim. Ona je Vaša unutrašnja jačina.

kolorit
prirodna vlakna
snaga
neobično
guma
Peru
jedinstveno
tekstura
Papilio
jednostavnost